Fakta om håndhygiejne

Logo

Fakta om god håndhygiejne

Fakta om håndhygiejne og hånddesinfektion

Sådan minimeres COVID-19 Coronavirus smittefaren

Hele verden holder i øjeblikket vejret, mens den frygtede Coronavirus COVID-19 fortsætter med at sprede sig. Ifølge Sundhedsstyrelsen, SSI og WHO er god hygiejne det vigtigste våben i kampen mod COVID-19-smitte - et faktum der også gælder generelt i forhold til alm. influenza o.l. Her er de 2 vigtigste råd fra de tre instanser samt vejledning i, hvorledes man udfører korrekt hånddesinfektion.
 

1: Vask dine hænder ofte

Vask dine hænder regelmæssig og grundig med sæbe og vand eller ved at desinficere dem med hånddesinfektion.

Hvorfor? Håndvask med sæbe og vand eller brug af alkohol-baseret desinfektion slår evt. virus, der måtte være på dine hænder ihjel. Hænderne rører ved mange overflader, og kan herigennem opfange virus. Er hænderne først inficerede, kan de overføre virus til dine øjne, næse eller mund og herigennem smitte dig.
 

2: Hold fysisk afstand og udvis gode hygiejne hensyn

Sørg for at holde min. 1 meters afstand til personer der hoster eller nyser. Dæk for din mund og næse med dit ærme eller en serviet når du hoster eller nyser. Smid servietten væk straks bagefter.

Hvorfor? Når man hoster eller nyser, sendes en sky af små dråber ud i luften fra næsen eller munden, som kan indeholde virus. Er du for tæt på, risikerer du at inhalere dråberne inkl. COVID-19 virus, hvis personen er smittet.

Sørg derfor generelt for, at du og personer omkring dig udviser hensyn i form af god hygiejne. Det er altid en god idé at informere offentligt om, hvorledes man opretholder en god ​håndhygiejne - enten ved håndvask eller hånddesinfektion.


Hvordan udføres håndvask korrekt?

Udføres altid når hænderne er synligt beskidte eller våde, efter kontakt med patienter med infektiøs diarre og efter toiletbesøg. Håndvask udføres med vand og sæbe, som dispenseres fra en engangsbeholder.

Sådan gør du:

 1. Gør hænderne våde og fordel sæbe over hele hånden. Indsæbning bør vare minimum 15 sek.
 2. Skyl herefter hænderne grundigt i lunkent rindende vand
 3. Dup hænderne tørre i papirhåndklæde eller et håndklæde, som lægges til vask efter brug 
 4. Efterfølgende er hånddesinfektion altid at foretrække for at opnå den optimale håndhygiejne

Hvordan udføres hånddesinfektion korrekt?

Hænderne skal være synligt rene og tørre. Hvis de er synligt beskidte, skal de først vaskes med vand og sæbe samt tørres grundigt. Derefter udføres hånddesinfektion med 70-85 v/v% alkohol tilsat glycerol som hudplejemiddel.

Sådan gør du:

 1. Tag håndsprit i en sådan mængde, at det kan holde hænderne fugtige i min. 30 sek.
 2. Bearbejd håndspritten i håndfladen, på fingerspidser, omkring tommelfingre, på håndryg, om håndled og mellem fingre.
 3. Fortsæt indtil du opnår tørhed
   

Hvad er fordelene ved hånddesinfektion?

 • Det er tidsbesparende i forhold til håndvask
 • Den er mere effektiv til at fjerne mikroorganismer i forhold til håndvask
 • Den skåner hænderne mere end vask med vand og sæbe, da hånddesinfektionsmidlet er tilsat hudplejemiddel
 • Hånddesinfektionsmidlet kan flyttes rundt eller sættes op tæt på brugsstedet i flaske eller dispenserform

Hvornår skal du vælge hvad?

Sådan skelner du mellem rene og urene opgaver/områder.


Rene opgaver er opgaver:

 • Hvor man ikke ønsker at tilføre forurening
 • Hvor der er en meget lille risiko for selv at blive forurenet på hænder og tøj, eller at forurene miljø og udstyr


Urene opgaver er opgaver, hvor der er stor risiko for:

 • Selv at blive forurenet på hænder og tøj
 • At miljø og udstyr bliver forurenet


Hånddesinfektion - vælg altid:

 • Ved synligt rene og tørre hænder
 • Før rene opgaver
 • Efter urene opgaver
 • Efter brug af handsker
 • Efter håndvask


Håndvask - vælg altid:

 • Ved synlig urene og/eller våde hænder (fx blod, sekreter og ekskreter)
 • Ved kontakt med patienter med smitsom diarre
 • Efter toiletbesøg
 • I enkeltstående tilfælde (fx ved patienter med Roskildesyge (norovirus)), skal både håndvask og hånddesinfektion udføres.

Brug handsker for at beskytte din hud

Når dine hænder er desinficerede, er det vigtigt du overvejer om handsker er nødvendige for at skåne huden. Handsker er et helt personligt værnemiddel, som ikke skal deles med andre.

Hvornår bør du benytte handsker?

 • Til rengøringsopgaver anbefaler vi flergangshandsker af nitril, som er holdbare og bløde og med god tæthed. Udskift efter behov.
 • Engangshandsker anvendes ved enhver risiko for kontakt med organisk materiale (fx vævsvæsker, pus, blod).
 • Latexhandsker og nitrilhandsker yder den største beskyttelse mod mikroorganismer og anbefales til brug i lægepraksis.
 • Til fødevarehåndtering anbefaler vi nitril engangshandsker, med god tæthed og slidstyrke samt sporbar blå farve.
 • Handsker skal være uden pudder for at forebygge latexallergi.
 • Ved kendt latexallergi hos personale eller patient kan anvendes syntetiske handsker fx nitrilhandsker. 

Handsker opbevares, så der ikke sker forurening af handskerne.

Sådan anvendes handsker:
Hænderne skal være rene og tørre, når handskerne tages på.

Efter handskebrug skal hænderne enten desinficeres eller vaskes - det er der flere grunde til:

 • Ved handskebrug sker en opformering af den mikroflora, der findes på hænderne. 
 • Handsken kan perforeres under brug eller små mikroskopiske huller kan opstå. 
 • Det kan ofte ikke undgås, at hænderne bliver forurenede, når man tager de snavsede handsker af efter endt arbejdsopgave.

Skift handsker, hvis de ved et uheld går i stykker, og udfør håndhygiejne, inden nye handsker tages på.

Sterile handsker anvendes ved invasive procedurer. Der skal foretages håndhygiejne før sterile handsker tages på. Det betyder, at man kun desinficerer hænderne før brug at handsker, hvis der er tale om operation.

Kilde: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for almen praksis - 1. udgave 2015