Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Forsikring & reklamation

Logo

Reklamation & forsikring


Reklamation

Du er som kunde forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance, at foretage kontrol af varen/varerne samt at undersøge denne for eventuelle mangler.

Transportskader skal straks gøres gældende overfor Stadsing A/S.

Stadsing A/S hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Stadsing A/S med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.

Stadsing A/S' ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Stadsing A/S' valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering inden for rimelig tid.

Stadsing A/S er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Stadsing A/S, fejlagtig brug, -  1montering eller behandling, vandskade, ild. Alle produkter skal bruges i.h.t. sikkerhedsdatablade, produktblade eller brugsanvisninger.

 
 

Forsikring

Stadsing A/S er dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikring med maksimalt erstatningsbeløb pr. forsikringsår på kr. 10.000.000,00. Det betyder, at hvis et af vores produkter forårsager skader på eks. et gulv, dækker forsikringen skaden.

Gennem medlemsskabet af SPT Certifikat er vi også medlem af Ankenævnet for SPT Certifikat, der behandler klager og reklamationer, der vedrører rengøringsprodukter, som er leveret til og modtaget af kunder af de virksomheder, der deltager i SPT Certifikat.

Form is not valid - Please fill required fields. Error - contact administrator.