Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Bæredygtighed

Logo

Bæredygtighed hos Stadsing A/S

 

Stadsing A/S har sit eget ledelsessystem, der forener procedurer omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og CSR.

 

Systemet er dynamisk. Det bliver hele tiden optimeret i forhold til optimale processer i dagligdagen. Vores mål er at have et system, der hele tiden udvikler sig med fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø for at sikre, at Stadsing A/S kan være en værdifuld medspiller både lokalt og globalt.

Kvalitetsledelsessystem

Hvordan sikres, at kunden får den aftalte kvalitet

På Stadsings moderne højlager er alt stregkodestyret. Hver gang en vare tages fra hylden registreres stregkoden på varen og stregkoden på hylden og dermed sikres, at det er den rigtige vare, der pakkes til kunden. I indgangskontrollen til Stadsings lager styres også med stregkodescanning, så man altid er sikker på, at det er den rigtige vare med den rigtige stregkode, der lægges på lager. Derudover foretages et visuelt indgangstjek på samtlige varer, så det sikres, at ikke kun stregkoden, men også varen lever op til det bestilte og forventede.

 

Når Stadsing indgår en aftale med en kunde, noteres alt det aftalte i et fælles it system, så alle ansatte hos Stadsing kan se, hvilke aftaler Stadsing skal leve op til. Det noteres, om der er specielle aftaler omkring forskellige serviceydelser som eks. levering, bestillingsmåde etc.

 

Medarbejdernes bevidsthed og kompetencer

Hos Stadsing ansætter vi med hjertet. Det er en vigtig filosofi, der betyder, at de medarbejdere der arbejder hos Stadsing alle har samme værdisæt. Vi ved, at firmaets vigtigste fokuspunkt er kundeservice. Alle medarbejdere arbejder mod samme mål. Ved ansættelse kommer samtlige medarbejdere igennem et uddannelsesprogram, der er tilrettet deres arbejdsfunktion, men derudover kommer man rundt i alle de andre afdelinger, for at få en forståelse af den overordnede arbejdsgang i virksomheden. Det resulterer i en respekt af hinandens arbejdsfunktioner, men også en sikkerhed mod, at en opgave falder ned mellem to stole – alle ved, hvem der gør hvad.

 

En meget vigtig del i undervisningen for alle medarbejdere er it. Det er hjertet i virksomheden, hvor alle aftaler er noteret, så ingen er i tvivl om, hvordan den enkelte kunde skal håndteres i forhold til aftaler. Gennem det automatiserede system sikres mod fejl, så alle aftaler styres automatisk via it systemet. Der er ingen, der skal huske at give en information videre til en kollega. Hvis en kunde eks. kun kan håndtere paller med en vis højde ligger denne information i systemet. Når ordren skal pakkes på lageret står der højt og tydeligt, at pallen ikke må være højere end x. På den måde sikres mod fejl.

 

Håndtering af ændringer i aftaler

Hver kunde hos Stadsing har en primær kontaktperson. Det kan være en salgskonsulent, teknisk konsulent eller en kundeservice medarbejder alt efter ønske. Denne person er ansvarlig for kunden og for at notere ændringer. Hos Stadsing har alle primære kontaktpersoner kompetencer og ansvar til at håndtere deres kunder. Det betyder, at en salgskonsulent selv skriver alle ændringer ind i det fælles system. Det gælder både specialpriser og bemærkninger. Denne person har også ansvaret for at indlevere forecast til indkøbsafdelingen, så de kan sikre, at de aftalte varer er på lager til den aftalte tid. Den primære kontaktperson har også ansvar for at kontakte kunden, hvis en vare eks. ændrer forpakning eller lignende. Den slags info udgår fra produktchefen til samtlige primære kontaktpersoner.

 

Håndtering af kundeklager

Stadsing har en fast procedure for, hvordan man håndterer kundeklager. Kunden skal have svar senest to dage efter klagen/reklamationen og senest 14 dage efter henvendelsen, skal der foreligge et endeligt svar på klagen.

 

Registrering og håndtering af fejl

Alle reklamationer registreres i vores crm system. Her skal den, der registrerer aktivt tage stilling til, hvad fejlen skyldes og hvad der skal ske efterfølgende. Hver anden uge skrives en liste ud over alle reklamationer, der gennemgås af indkøbschef og produktchef. Ud fra listen tager de stilling til, om en leverandør eller fragtmand skal kontaktes, eller om der er problemer i egne rækker, der skal tages hånd om.

 

Evaluering af egen præstation

Egne præstationer bliver evalueret på daglig basis. Leveringssikkerheden er der konstant fokus på, således at alle ordrer, der kommer ind før kl. 13, sendes samme dag. I kundeservice er der en meget stram politik om besvarelse af telefonopkald indenfor max. 20 sekunder. I afdelingen hænger en skærm, hvor alle medarbejdere hele tiden kan følge med i antal kald osv. Henvendelser om produkter håndteres i vores reklamationssystem, hvor alt registreres, så statistikkerne kan vise, hvor vi skal forbedre os, hvis der er problemer, så der straks bliver fulgt op på evt. produktfejl.

 

Kvalitetsforbedringer af produkter/ydelser

Kvalitetsforbedringer af produkter/ydelser er delt i to. Den ene del er de input vi får udefra igennem kunder og leverandører. Det er meget vigtigt, at vore medarbejdere er lydhøre overfor ikke kun klager, men også gode ideer. Den bedste idébank er den, der ligger hos de mennesker, der bruger produkter og ydelser hver dag. Derudover laver Stadsing meget idéudvikling til kvalitetsforbedringer og nye produkter internt i huset eller sammen med studerende fra Aalborg Universitet. Stadsing har mange erfarne medarbejdere, der hele tiden kommer med idéer til kvalitetsforbedringer. Fordelen er, at der hos Stadsing ikke er langt fra idé til handling. I vores organisation kan enhver gå direkte til produktchefen, direktøren eller hvem, der er ansvarlig for det område, hvor man har en idé til forbedring og med det samme få et ja eller nej til, om den idé man har er god og kan gennemføres.

 

Arbejdsmiljøledelsessystem

Opdatering omkring lovgivning

Opdatering omkring lovgivning sker via diverse nyhedsbreve/mails bl.a. fra vores brancheforening og Dansk Industri. Vi holder os bredt orienteret og sikrer derigennem, at vi får besked om al relevant lovgivning.

 

Ulykker

Heldigvis er det sjældent vi hos Stadsing har arbejdsulykker, faktisk er det ikke hvert år, men i 2020 havde vi en enkelt. Heldigvis fik det ikke alvorlige følger for den tilskadekomne. Uanset om det er en ulykke eller en nærved-ulykke bliver de registreret elektronisk i EASY.

 

Planlægning af arbejde

For hver medarbejdergruppe er det forskellige risici, der skal tages hensyn til:

Kørende salgskonsulenter: Planlægningen af besøg skal sikre, at ingen medarbejder føler sig presset til at køre for stærkt for at nå næste møde. Salgskonsulenterne bruger handsker ved den mindste risiko for kontakt med kemikalier og de har fået instruktion af en fysioterapeut i, hvordan man skåner sin ryg, når man sidder meget i bilen og hvordan sæde og rat indstilles.

 

Tekniske konsulenter: Planlægningen af besøg skal sikre, at ingen medarbejder føler sig presset til at køre for stærkt for at nå næste møde. Derudover sikres det, at alt håndværktøj er i forsvarlig stand. De tekniske konsulenter er også hvert år på LAU kursus, der er et krav, når man arbejder med strøm, som mange af dem gør. Nogle håndterer batterier og er blevet instrueret i løft og håndtering. Alle tekniske konsulenter bruger handsker ved den mindste risiko for kontakt med kemikalier. De tekniske konsulenter har fået instruktion af en fysioterapeut i, hvordan man skåner sin ryg, når man sidder meget i bilen og hvordan sæde og rat indstilles.

 

Administrative medarbejdere: Ved almindeligt kontorarbejde er der størst fokus på ergonomi, hvorfor medarbejderne har haft besøg af en fysioterapeut til at tale om siddestillinger og få hjælp til indstilling af arbejdspladsen.

 

Lager medarbejdere: Alle lagermedarbejdere er undervist i, hvordan man løfter korrekt, hvordan man omgås kemikalier og hvordan man arbejder med en truck/stabler. Forpakningen på produkterne er blevet ændret, så medarbejderne kun har meget få tunge løft i løbet af en dag.

 

Arbejdsmiljøpolitik

Målsætning

Stadsing A/S er en virksomhed i stadig vækst. Grundlaget for fortsat ekspansion, er et engageret og veluddannet personale. I erkendelse heraf er det nødvendigt, at vi har et psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der kan tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

 

 • Vi vil sikre, at der ved arbejdets tilrettelæggelse bliver taget størst muligt hensyn til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • Den enkelte medarbejder skal have størst mulig medindflydelse på og ansvar for eget arbejdsområde og skal respekteres for sine faglige kompetencer
 • Stadsing A/S vil stræbe mod størst mulig åbenhed og kommunikation om firmaets aktuelle forhold samt fremtidige mål, og det forventes, at den enkelte medarbejder aktivt engagerer sig i og aktivt arbejder i overensstemmelse med firmaets mål

 

Ansvar og kompetencer

Det er et UFRAVIGELIGT KRAV, at alle medarbejdere drager omsorg for hinanden. Det betyder, at man agerer, hvis en kollega har det dårligt. Det er for sent efterfølgende at sige, at man så tegnene.

 

Ledelsen: Lederen har det overordnede ansvar for, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i egen afdeling lever op til gældende love, regler og påbudte sikkerhedsforanstaltninger.

Stadsing A/S ønsker en lederstil, som bidrager til at nå Stadsings mål samt skabe en god ånd og tone i Stadsing A/S. Ledelsen skal formidle den information, som skal skabe forståelse og interesse for Stadsing A/S. Samtidig skal ledelsen inspirere og stimulere den enkelte medarbejder til gode præstationer og bidrage til medarbejdernes faglige og personlige udvikling.

Ledere på alle niveauer skal besidde såvel menneskelige som faglige kvalifikationer.

 

Medarbejderne: Hos Stadsing A/S opfattes enhver medarbejder som sin egen sikkerhedsrepræsentant og skal til sikkerhedsgruppen omgående meddele opståede fejl eller mangler ved arbejdets tilrettelæggelse, udstyr og maskiner. 

Medarbejderne forventes at deltage aktivt i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder overholde gældende love, regler og påbudte sikkerhedsforanstaltninger.

 

Arbejdsmiljøorganisationen

Sikkerhedsudvalget styrer og koordinerer det overordnede sikkerhedsarbejde i Stadsing A/S. Sikkerhedsudvalget består af en leder og en valgt sikkerhedsrepræsentant.

 

Konkrete aktiviteter

Der er bl.a. procedurer for:

 • Udarbejdelse og brug af arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger
 • Sikkerhedsmøder
 • Kontrol af håndværktøj
 • Oplagring af flydende produkter
 • Kontrol af sikkerhedsudstyr internt i huset og eksternt i bilerne
 • Styring af afvigende produkter
 • Kontrol af stiger
 • Beredskab
 • Hændelser og uheld med farligt gods
 • Påkørsel af lagerreoler
 • M.fl.

 

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Derfor har man hos Stadsing A/S udarbejdet en ”Stress værktøjskasse”. Den er tilgængelig for alle medarbejdere og indeholder:

 • Oversigt over symptomer på stress, så man kan være opmærksom både på egne, men også kollegernes symptomer
 • Handlingsplan for, hvad man gør som virksomhed, hvis uheldet er ude, så ingen er i tvivl om virksomhedens engagement og støtte, hvis man får stress
 • Teambuilding arrangementer, der øger kendskabet til kollegerne, deres arbejdsopgaver og grænser

 

Hos Stadsing A/S vil man ikke styre folks sundhed, men prøver igennem frivillige tiltag at påvirke bl.a. igennem:

 • Frugtordning – der er gratis frugt i kantinen hver dag
 • Fælles frivillige sportsarrangementer – eks. DHL løb
 • Massage
 • Førstehjælpskursus
 • Sundhedsforsikring

 

Det er vigtigt at være fremsynede og hjælpe medarbejderne med en nem overgang til den tredje alder:

 • Professionelt fokus på pension og forsikring med en fleksibel ordning, der kan tilfredsstille medarbejderne i alle livets perioder
 • Seniorsamtaler og mulighed for nedtrapning før udtrædelse af arbejdsmarkedet

 

Social ansvarlighed

Hos Stadsing vil vi gerne hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både unge mennesker, der kommer i praktik hos os under deres uddannelse, men også voksne mennesker, der af den ene eller anden grund er faldet ud af arbejdsmarkedet. I de afdelinger af virksomheden, hvor der er mulighed for det, kan folk starte med at komme i praktik. Målet er at give dem en succes oplevelse. De skal kunne mærke, at de gør en forskel både i kraft af arbejdsindsatsen, men i høj grad også i form af det sociale samspil med kollegerne. Vi starter med få timer om ugen og øger timetallet i takt med trivslen – det hele går i medarbejderens tempo. I et tæt samarbejde med kommunen evaluerer medarbejderen samt kontaktpersonen hos Stadsing og tilretter løbende handlingsplanen. Målet er i sidste ende at få en glad og velfungerende medarbejder, der er klar til arbejdsmarkedet enten på nedsat eller fuld tid. I de tilfælde, hvor der har været mulighed for det, har vi hos Stadsing ansat medarbejderen, men ellers har vi med en god reference sendt dem videre ud på arbejdsmarkedet. Der er en enorm glæde ved at se et menneske vokse og blomstre i løbet af meget kort tid ved, at personen får en meningsfuld dagligdag og anerkendelse.

Miljø-, klima- og etikpolitik

Hos Stadsing A/S er vi meget bevidste om den påvirkning vi har på miljø, klima og mennesker. Nedenstående er vores overordnede hensigter i arbejdet med disse både positive og negative påvirkninger.

Vi vil gøre vores yderste for at efterleve dette. Vi arbejder løbende med at udvikle en mere bæredygtighed virksomhed til gavn for alle.

 

Vi arbejder aktivt med:

 • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Information til kunderne om miljørigtig anvendelse, håndtering og bortskaffelse af Stadsing produkter
 • Kommunikation omkring bæredygtighed i en åben og positiv atmosfære med alle interessenter herunder bl.a. kunder, leverandører, myndigheder, organisationer osv.
 • Samarbejdet med leverandører omkring udvikling af nye og eksisterende produkter i en bæredygtig retning
 • Forebyggelse af forurening både fra Stadsings aktiviteter, men også om muligt fra kunder og leverandørers
 • Fokus på besparende løsninger både internt og eksternt, der i sidste ende fører til Co2 besparelser
 • At være på forkant med udviklingen af miljøforbedrende foranstaltninger
 • At efterleve FN’s Global Compact og påvirke alle interessenter til at gøre det samme
 • Påvirkning af medarbejderne gennem uddannelse og andre motivationer til at udvise en høj bevidsthed omkring bæredygtighed
 • Fremme af et positivt og sundt arbejdsmiljø både internt og eksternt
 • Som minimum at overholde alle lov- og branchekrav, men gerne gå skridtet længere     

 

Miljøledelsessystem

Håndtering af miljøforhold

Stadsing A/S er sit ansvar meget bevidst. Vi har mange kemiske produkter på lager. Virksomheden har ingen produktion, så på den måde minimeres risikoen for miljøuheld, men en sikker håndtering af produkterne er alfa og omega både i forhold til miljø, men ikke mindst arbejdsmiljø. Alle lagermedarbejdere oplæres meget grundigt i håndtering af produkter og specielt kemiske produkter ved ansættelse. Derudover er samtlige lagermedarbejdere på kursus i håndtering af farligt gods. Der er stort fokus på, hvordan produkterne placeres. Der sættes aldrig klor og syre produkter i nærheden af hinanden. Derudover er det indgroet, at man ikke sætter rengøringsmidler højt oppe.

Alle kloakdæksler på lageret er spærret, så der ikke kan ske et udslip den vej. Hvis man taber noget, skal det suges op med en gulvvaskemaskine og derefter destrueres på forsvarlig vis.

Der laves med jævnlige mellemrum øvelser på lageret. En af Stadsings produktchefer har en fortid som indsatsleder hos Falck, så der er stor viden og fokus på både miljø og sikkerhed.

 

Arbejdsgange

Alle medarbejdere er instrueret i at undgå miljøuheld. Det betyder, at ligegyldigt om en lagermedarbejder eller en administrativ medarbejder ser et afvigende produkt på lageret eller om en salgskonsulent eller en teknisk konsulent ser et afvigende produkt hos en kunde, vil de vide, hvad de skal gøre. Hvis man eks. ser en dunk med hul i, skal man først og fremmest stoppe et evt. spild. Alle medarbejdere ved, hvor på sikkerhedsdatabladet man ser, hvilke værnemidler, der skal bruges ved håndtering af produktet. Dunken med hul i vil blive sikret ved at blive sat i eks. en spand, så man forhindrer udløb af rengøringsmidlet. Alle medarbejdere er instrueret i regler omkring sikkerhedsudstyr, rengøring efter udslip og hvad man gør med produkterne efterfølgende for at sikre forsvarlig afskaffelse af produkterne.

 

Forbedringer

Hvert år bliver der sat nye miljømål for at sikre, at der hele tiden er noget at arbejde hen imod, så forbedringer sikres. Stadsing har arbejdet med miljømål siden 1998, så alle lavthængende frugter er plukket med LED lys, følere, vandbesparelse osv. Da Stadsing ikke selv har produktion, er vores største mulighed for at arbejde for væsentlige miljøforbedringer, arbejdet med leverandører og slutbrugere. Det gør vi igennem rådgivning af kunder om bl.a. dosering, brug af microfiber, vandbesparende gulvrengøring osv. Leverandørerne påvirker vi igennem spørgeskema og dialog. Man kan eks. ikke blive leverandør hos Stadsing uden at svare på spørgsmål i vores etiske regelsæt.

 

Oplæring i miljø

Alle nye medarbejdere kommer igennem et detaljeret uddannelsesprogram, når de starter hos Stadsing. En del af dette program er en gennemgang af firmaet politikker, mål, procedurer og formularer. Alt der er relevant for den enkelte medarbejder er derudover tilgængeligt på intranettet, så alle medarbejdere ved præcis, hvor ”deres” procedurer og formularer er tilgængelige.

 

Miljømærkede produkter

Stadsing har et meget stort sortiment af svanemærkede produkter og det vokser hele tiden. Svanemærket er både udtryk for, at produktet er produceret på en miljømæssig forsvarlig måde, at produktet ikke indeholder farlig kemi samt at produktet også virker i praksis. I kriterierne for de svanemærkede produkter er der indarbejdet krav til effektiviteten af produktet, så et svanemærket produkt er også et effektivt produkt. Udover svanemærket har Stadsing også produkter mærket med EU Blomsten, FSC og Blå Krans. Sidstnævnte er certificeringen fra Astma Allergi, der fokuserer på de mest allergivenlige indholdsstoffer for brugerne. Den Blå Krans er på produkter som eks. Hånopvask Off.

 

Bæredygtighed

I øjeblikket er Stadsing ved at udfase alle engangsartikler baseret på plast. De udskiftes med produkter i bionedbrydelige materialer. Vi er hele tiden fokuserede på at udskifte produkter eller dele af produkter til det mest bæredygtige alternativ. Emballage er også et stort og vigtigt område. Vi følger med i forskningen for at finde frem til de bedste alternativer, for der er mange faldgruber. En overgang var vi på vej mod at bruge emballage baseret på majs og sukkerrør for miljøets skyld, men det er ikke bæredygtigt at bruge madvarer til emballage, når en alt for stor del af Verdens befolkning sulter. Derfor holder vi hele tiden øje med udviklingen og er konstant til ændringer i vores produkter med fokus på bæredygtighed.

 

FN’s Verdensmål

Stadsing A/S er en del af OptiGroup koncernen, der ejer mange europæiske virksomheder. Vi er 1.600 medarbejdere og servicerer 90.000 kunder. For Stadsing har det været en kæmpe styrke at blive en del af OptiGroup. Vi har beholdt vores selvstændighed, hvor vi stadig har friheden til at gøre tingene på Stadsing måden. Samtidig er vi kommet med i et stort fællesskab, hvor der er lyst og vilje til at arbejde sammen. I den forbindelse er der et omfattende samarbejde på tværs af virksomhederne, hvor vi bl.a. arbejder med bæredygtighed. Samarbejdet giver en masse synergieffekt, fordi vi lærer af hinanden. Derudover samler vi vores kræfter og bruger dem i samme retning – i flok kan vi løfte mere. Vi har valgt fem bæredygtighedsmål, som vi specielt fokuserer på:

 

 1. Bæredygtige produkter – markedsføring af bæredygtige produkter og services
 2. Leverandørkontrol – sikre bæredygtighed i leverandørkæden
 3. Udledninger – sikre mere miljøvenlige handlinger
 4. Antikorruption og forretningsetik – høje etiske standarder i alle forretningstiltag
 5. Diversitet og inklusion – engagerede medarbejdere i et diversificeret og berigende arbejdsmiljø

 

Der bliver fulgt op på, om vi forbedrer os på målene og dermed sikres et konstant fokus og lyst til at blive stadig bedre.

Hos Stadsing øver vi os på at dele den gode historie, der måske kan være til inspiration for andre, men det er svært. Der er så mange ting, der er indgroede, så vi automatisk gør tingene uden egentlig at tænke over det. Arbejder vi meget med miljø og bæredygtighed hos Stadsing? Ja, men vi tænker bare ikke over det – vi gør jo bare tingene på den ordentlige og anstændige måde. Sund fornuft er nemlig lig med miljø og bæredygtighed.

Form is not valid - Please fill required fields. Error - contact administrator.