Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Faldsikringskurser | Stadsing A/S

Logo

Kompetent Person

På dette kursus får deltageren de påkrævede kompetencer til at lave eftersyn på sit ikke-teknisk faldsikringsudstyr. Dvs. udstyr, som ikke skal adskilles for eftersyn. Deltagerne vil få basal forståelse for udstyret og vil kunne føre log over lovpligtigt eftersyn.

Kom og bliv klogere på faldsikring. Du lærer bl.a.: 

 • At kunne registrere udstyr i logbog
 • At kunne gennemføre eftersyn af ikke teknisk udstyr
 • At opnå viden omkring love og regler, der er gældende på området
 • At have kendskab til brug af faldsikringsudstyr
 • At kunne forstå producentanvisninger

På en Kompetent Person-dag gennemgår vi faldsikringsudstyr i teori og praksis: 

 • Logbogsføring
 • Udstyrseftersyn
 • Arbejde i wire og skinnesystem
 • Basalt udstyrskendskab
 • Love og regler
 • EN 365
 • Praktisk træning i eftersyn

 

Tilmelding til Kompetent Person hos Stadsing

Der skal minimum være 5 tilmeldt for at kurset kan afvikles og maksimalt 12. 

Kursusbeløbet er 1995,- pr. person.

Beløbet dækker, ud over selve kurset, morgenkaffe/rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe. 

VARIGHED:
Kurset tager blot 1 dag at færdiggøre.

BEMÆRKNINGER:
Uddannelsen giver den kompetente person ret til at kontrollere faldsikringsudstyr fra de forskellige producenter og har en gyldighedsperiode på 3 år.

KONTROL:

Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige eftersyn med tilfredsstillende resultat. Der udstedes certifikat efter endt uddannelse.

Kontaktperson:

Ring eller skriv gerne til vores faldsikringsekspert, hvis du har spørgsmål eller tvivl ift. kurset. 

Navn: Palle Jørgensen

Titel: Faldsikringsekspert

Tlf. 71 96 76 43

Mail: [email protected]

Form is not valid - Please fill required fields. Error - contact administrator.